GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ: Xóm Hóc, xã Huống Thượng,  TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Email:  tnn-tpthainguyen-mnhuongthuong@edu.viettel.vn

Điện thoại: 0900000000

 

 

Ban giám hiệu Trường Mầm non Huống Thượng