Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 782
Năm 2020 : 9.295
 • Đặng Thị Thanh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ CM 1, Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916410663
  • Email:
   dangngahttn@gmail.com
 • Mai Thị Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0375838333
  • Email:
   lymamnon91@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ CM 1, giáo viên
  • Điện thoại:
   0972996175
  • Email:
   luongmnht@gmail.com
 • Phạm Thị Ninh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0966276023
  • Email:
   ninhninh90tn@gmail.com
 • Trần Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0967633599
  • Email:
   huec0ht@gmail.com
 • Dương Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0385492699
  • Email:
   thuyc0ht@gmail.com
 • Trần Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0383022190
 • Dương Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ CM2, Giáo viên
  • Điện thoại:
   0962883899
  • Email:
   cuoilennhe@gmail.com
 • Bùi Thị Lai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0386222228
  • Email:
   Laimnht79@gmail.com
 • Vũ thị tố loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ CM 2, Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973492821
  • Email:
   loanthu78ht@gmail.com
 • Hoàng Thị Bích Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975344696
  • Email:
   bichthao.kubi@gmail.com
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook