Thống kê
Hôm nay : 17
Tháng 09 : 748
Năm 2020 : 9.261

Lập hồ sơ, dự toán kinh phí chi chế độ, chính sách cho học sinh học kỳ I năm học 2019-2020 . Điều chỉnh ngân sách năm 2019 và xây dựng dự toán năm 2020

Ngày ban hành:
24/10/2019
Ngày hiệu lực:
24/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với cấp MN

Ngày ban hành:
03/09/2019
Ngày hiệu lực:
03/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook